Geçmişinizi geleceğe taşıyoruz

Sayısal Ofis Logo
0 216 573 12 63
Fotoğraf Tarama

Tüm Hizmetlerimiz

Servis büro hizmetleri kapsamında Evrak, Kitap, Belge, Kartvizit, Fotoğraf, Doküman Tarama ve indeksleme, OCR, diğer tüm dijitalleştirme ve veri giriş hizmetleri sunuyoruz.

Servis Büro Hizmetlerimiz Hakkında Genel Bilgi

2004 yılından bu yana firma, kurumlar ve şahıslara uzman kadromuzla, cihazlarımızla ve yazılımlarımızla kitap, fotoğraf, doküman dijitalleştirme hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz. Firmamızın vermiş olduğu hizmetleri 3 başlık altında toplayarak özetleyebiliriz.

  • Materyellerin taranarak dijital ortama aktarılması
  • Dosyaların indekslenerek istenilen yapıdaki klasörlere veya veritabanına aktarılması
  • Taranarak dijitalleştirme imkanı bulunmayan evraklar için manüel veri girişi


Doküman Tarama ve Dijitalleştirme

Klasörler içinde muhafaza edilen fatura, irsaliye, garanti belgesi, sözleşme, rapor, form gibi evrakların malzemenin cinsine uygun cihazlarla taranarak ve ihtiyaç halinde kolay erişim sağlamak amacı ile evrağın cinsine göre indekslenerek sunucularınızda depolanması.
Doküman tarama ve dijitalleştirme hizmetimiz hakkında detaylı bilgi ...


Proje, Plan, Pafta, A0, Harita, Gazete, Poster ve Kumaş Tarama

Düz yataklı tarayıcılar ve doküman tarayıcıları ile taranamayacak kadar büyük Proje, Pafta, Plan, Harita, Fotoğraf, Poster, Kumaş gibi her tür materyelin geniş format tarayıcı olarak tabir edilen profesyonel tarayıcılar ile taranmasıdır.
Geniş format tarama hizmetimiz hakkında detaylı bilgi ...


Kitap, Gazete, Dergi Tarama

Eski veya yeni her tür Kitap, Dergi ve Gazetenin özel geliştirilmiş cihazlarla taranıp depolama alanından tassarruf etmek amacı ile optimize edilerek jpg, pdf gibi dosya formatlarına dönüştürülmesi.
Kitap Tarama hizmetimiz hakkında detaylı bilgi ...


OCR (Optik Karakter Tanıma)

Taranarak resim veya pdf formatında dijital ortama aktarılmış doküman, evrak, belge, kitap, rapor gibi dosyaların OCR programları ile karakter tanıma işlemine tabi tutup, kendi geliştirdiğimiz yazılımlar ile kelime ve kelime grupları bazında hata düzeltme ve en sonunda da manuel olarak operatör tarafından hata düzeltme işlemi sonucunda verinin tipine göre Word, Excel, Text, Pdf gibi üzerinde arama, kopyalama, düzenleme yapılabilecek şekilde dosya formatlarına dönüştürme.
OCR hizmetimiz hakkında detaylı bilgi ...


Veri Girişi

Taranarak dijitalleştirilmeye elverişli olmayan malzemelere basılmış verilerin operatörler tarafından istenilen kelime işlemci yazılımları, veri tabanları veya paket programlara girilmesi.
Veri Girişi hizmeti hakkında detaylı bilgi ...


Kartvizit Tarama ve Adres Defterine Aktarma

Müşteriler, satıcılar veya iş arkadaşlarınıza ait kartvizitlerin kartvizit tarayıcı makinalarla taranıp Outlook, Cep Telefonu, ERP, CRM ve diğer ticari programların adres defterlerine ve rehberlerine aktarılması. www.kartvizittarama.com
Kartvizit Tarama Adres Defteri Oluşturma hizmetimiz hakkında detaylı bilgi ...


Fotoğraf, Negatif ve Dia Tarama

Fotoğraf kağıdına basılı renkli, siyah beyaz tüm fotoğraflar, Dialar ve Negatiflerin özel fotoğraf tarayıcı makinalarla taranarak dijital ortama istenilen format ve çözünürlükte aktarılması.
Fotoğraf, Negatif ve Dia Tarama hizmetimiz hakkında detaylı bilgi ...


Evrak İmha

Saklanma zorunluluğu olmayan evraklarınızın ofisinizden veya deponuzdan alınarak ya da yerinde güvenli bir şekilde kırpılarak imha edilmesi.
Evrak İmha hizmetimiz hakkında detaylı bilgi ...


Ses Kaydı Dijitalleştirme

Kaset veya makara bantlardaki ses kayıtlarının mp3 veya diğer ses formatlarında bilgisayar ortamına aktarılması.
Evrak İmha hizmetimiz hakkında detaylı bilgi ...


Ses Kaydı Transkripsiyonu

Toplantı veya diğer sebeplerle yapılmış ses kayıtlarının dinlenerek bilgisayar ortamına text olarak yazılması.
Ses Kaydı Transkripsiyonu hakkında detaylı bilgi ...


Yazılım Hizmetleri

Güncel teknolojiler ile ihtiyaçlarınız doğrultusunda masaüstü, web tabanlı veya mobil uygulama geliştirme hizmetleri.
Yazılım Hizmetleri ...


Personel Temini

Geçici personel ihtiyaçlarınız için günlük, haftalık veya aylık personel temini hizmeti veriyoruz. Kıdem tazminatı, Agi, Maaş gibi detaylarla siz uğraşmayın.
Personel temini ...


Dijital Arşiv Nedir ?

Firma veya kurumların yazışma, sözleşme, fatura, belge, evrak, fotoğraf gibi kağıda basılı tüm bilgi kaynaklarının bilgisayar ortamında dijital olarak muhafaza edilmesidir.

Veri Girişi Nedir ?

OCR teknolojilerinin kullanılamadığı belgelerdeki bilgilerin bilgisayar ortamına düz yazı veya herhangi bir programa operatörler tarafından manüel olarak girilmesidir.


Doküman Yönetim Sistemi

Doküman Yönetim Yazılımı

Docsimum dokümanlarınızı merkezi bir sistem üzerinde kullanıcı ve kullanıcı grup yetkileri bazında arayıp bulmanızı sağlayan gelişmiş Doküman Yönetim Sistemidir


Online Kartvizit Yazılımı kurumların müşterilerden veya tedarikçilerden topladıkları kartvizitleri ya da iletişim bilgilerini tüm firma çalışanları ile paylaşabilecekleri bulut tabanlı bir yazılımdır. Yazılıma bilgisayar, tabletler ve cep telefonlarından erişilebilir.

Kitap Tarama
Fotoğraf Tarama
Sitemizdeki fotoğraf ve yazıların telif hakları konusunda bilgilendirme.