Geçmişinizi geleceğe taşıyoruz

Sayısal Ofis Logo
0 216 573 12 63
Belge, Doküman, Evrak Tarama ve OCR

Doküman, Belge, Evrak Tarama, Dijital Arşivleme ve Servis Büro Hizmetleri

Her türlü doküman, Evrak, Belge, Yazışma, Sözleşme, Fatura, Garanti Belgesi, Başvuru Formları, Müşteri Bilgileri gibi tüm basılı materyellerin taranarak bilgisayar ortamına aktarılması.

Dijital Arşivleme Nedir ?

Rapor, form, evrak, yazışma, sözleşme, fatura, faks, film gibi kağıda basılmış her türlü bilginin tarayıcı cihazlarla taranarak sayısallaştırılması (dijitalleştirme) ve bilgisayar sistemlerine istenilen dosya formatında kaydedilmesidir. Dijital arşivleme konusunda PDF dosya biçimi aranabilirlik, küçük dosya boyutları ve dönüştürülebilirlik açısından en çok tercih edilen dosya biçimi olmuştur. Bunun yanında dijital arşivlerin verimli kullanılabilmesi açısından geliştirilen Doküman Yönetim Yazılımları da genellikle pdf dosya biçimini şifreleyerek kullanmaktadır.

Dijital Arşivleme ne kazandırır ?

Dijital arşivleme işlemi sonucunda fiziksel arşivlerdeki dokümanlar sunuculara kaydedilerek firma veya kuruluşlara aşağıdaki konularda zamandan ve finansal açılardan tasarruf sağlayacaktır. Aynı zaman da dijital dokümanlar disaster recovery amaçlı oluşturulacak farklı lokasyonlardaki sistemlere zaman zaman aktarılarak felaket durumlarında zarar görmemeleri sağlanarak maddi ve manevi zararların önüne geçilebilmektedir.

Dijital Arşivleme Fiyatları, Maliyetleri

Proje maliyetleri dijitalleştirilecek dokümanların hangi ortamda saklandığı, tozlu ve nemli olup olmadığı, ataş, zımba veya şeffaf dosya kullanılıp kullanılmadığı, tarama yapılacak alanın özellikleri, firmanın bulunduğu lokasyon gibi birçok kriterler değerlendirilerek belirlenmektedir. Sayfa başı belirli bir maliyet çıkartılması mümkün olmamaktadır.

Dijital Arşivleme işlemi doğru yazılım ve doğru cihazlar kullanan tecrübeli firmalar tarafından yapıldığı taktirde firma personeli yapılan arşivleme işlemlerine oranla %75 daha uygun maliyetlerle tamamlanmaktadır. Bu yüzden hizmet veren firma seçilirken firmanın kullanacağı cihazlar, yazılımlar ve çalışacak personelin tecrübesi değerlendirilerek görünmeyen maliyetler önlenebilir.

Dijital Arşivlemenin avantajları

  • Aranılan bilgi, evrak veya dokümana doğru ve anlık erişim sağlanarak tarama ihtiyacı olmadan anlık olarak kullanılabilmesi veya iletilebilmesi.
  • Ofis içi ve ofis dışından dijital arşivdeki dokümanlara VPN veya Web Tabanlı Doküman Yönetim sistemleri sayesinde erişim imkanı.
  • Dijital dokümanlara gruplandırma ve yetkilendirme yapılarak evrakların yetkisiz çalışanlara ve yetkisiz diğer kişilerin ellerine geçmesine karşı güvenliğinin sağlanması ve yanlışlıkla silinmesinin önüne geçilebilmesi.
  • Dijital arşivleme yapılan ve saklama zorunluluğu olmayan evrakların imha edilerek yer tasarrufu sağlanması.
  • Fiziksel ofis taşınma durumlarında doküman arşivinin taşınma giderinin olmaması.
  • Dijital arşivin disaster recovery planına dahil edilerek ister bulut ortamında isterse başka bir lokasyonda yedeklenerek yangın, sel, deprem gibi doğal afet veya meydana gelebilecek diğer olaylarda veri kaybının önlenebilmesi.
  • Aynı anda birden fazla çalışanın aynı evraklara ulaşabilmesi sayesinde ekip çalışmasına uygun olması.

Dijital arşivleme işlemi yukarıda listelenmiş avantajları sayesinde kısa sürede yatırım maliyetinin amortismanını sağlamaktadır ve dolaylı yollardan üretim ve verimliliğe olumlu yönde etki etmektedir.

Dokümanları Nasıl Tarıyoruz ?

Dokümanlarınızın dijital ortama aktarıldıktan sonra saklanacak ortam, dokümanların indekslenmesi için gerekli yazılım ve araçlara karşılıklı olarak karar verdikten sonra arşiviniz incelenir ve klasörler gruplara ayrılarak tasnif edilir. Klasör içerisindeki tüm dokümanlar gruplar halinde çıkartılarak ataç ve zımbalardan arındırılarak boyut, kağıt cinsi, doküman cinsi gibi özellikler değerlendirilerek uygun cihazlarda taranır ve dosya boyutları ve kalitesi açısından optimize edilerek istenilen dosya biçimine dönüştürülür ve istenilen anahtar kelimeler ile indekslenerek arşivleme yapılır.

Dijital Arşiv Nedir ?

Firma veya kurumların yazışma, sözleşme, fatura, belge, evrak, fotoğraf gibi kağıda basılı tüm bilgi kaynaklarının bilgisayar ortamında dijital olarak muhafaza edilmesidir.

Veri Girişi Nedir ?

OCR teknolojilerinin kullanılamadığı belgelerdeki bilgilerin bilgisayar ortamına düz yazı veya herhangi bir programa operatörler tarafından manüel olarak girilmesidir.


Doküman Yönetim Sistemi

Doküman Yönetim Yazılımı

Docsimum dokümanlarınızı merkezi bir sistem üzerinde kullanıcı ve kullanıcı grup yetkileri bazında arayıp bulmanızı sağlayan gelişmiş Doküman Yönetim Sistemidir


Online Kartvizit Yazılımı kurumların müşterilerden veya tedarikçilerden topladıkları kartvizitleri ya da iletişim bilgilerini tüm firma çalışanları ile paylaşabilecekleri bulut tabanlı bir yazılımdır. Yazılıma bilgisayar, tabletler ve cep telefonlarından erişilebilir.Kitap Tarama
Fotoğraf Tarama
Sitemizdeki fotoğraf ve yazıların telif hakları konusunda bilgilendirme.